2.Aşama

Yaş Gruplarına Göre Din ve Ahlak Teknikleri

Anlatım Teknikleri

Okul Öncesi Eğitim Yöntem ve Teknikleri

Etkinlik Planlama ve Uygulama

Kur’an-ı Kerim Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Fıkıh Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Akaid Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Siyer Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Meta Programları

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Bünyesinde Sertifikalı ‘Yardımcı

Annelik’ Eğitimi

Eğitici Oyunlar