Hakkımızda

GAYEMİZ
Şehbal Gençlik Gelişim Merkezlerimiz, istikbalimiz olan gençlerimizi, ecdadımızın mirası medeniyetimizle tanıştırmak ve gençlerimizin ahlâkî açıdan gelişmelerini sağlamak gayesiyle hizmetlerine devam etmektedir. Gayemiz, günümüzde artan imkânlar çerçevesinde gençlerimizin beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri ortam ve mekânı sağlayarak sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle zinde, kendini bilen, geleceğe yönelik misyon ve vizyon sahibi hizmetkâr gençler yetiştirmektir. 

GENEL TANITIM
Şehbal Gençlik Gelişim Merkezlerimizde ilköğretim,lise ve üniversite çağındaki kız öğrencilerimize yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Merkezimiz bünyesinde,İrfan Akademi, İhtisas Akademi, Arapça Akademi, Karakter Eğitimi, Rehber Geliştirme Programı,Kur’ân’ı Kerîm Eğitimi Programı, Din Eğitimi Programı, Etüt Programı gibi eğitimler gerçekleştirilmektedir.Bütün bunların yanı sıra çeşitli kültürel, sanatsal faaliyetler de düzenlenmektedir. Bu çerçevede ebru, el işi, tiyatro, musiki gibi bir takım kulüp çalışmaları da yürütülmektedir.