Programın İçeriği

Kur’anı-ı Kerim Dersi

Ezber-Dua Dersi

Siyer-i Nebi Dersi

Peygamberler Tarihi Dersi

Fıkıh-İbadet Dersleri

Akaid –İtikat Dersleri

Zerafet –Adap-Ahlak Dersleri)

Osmanlı Tarihi Dersi

İslam Coğrafyası Dersi

Örnek Şahsiyetler Dersi

Kısa Film Kritikleri